Formas de contacto:

Teléfono

(+34) 981 554 340

WhatsApp

(+34) 625 294 936

Fax

(+34) 981 969 047

Dirección

Calle de las Trompas Nº5, 15703 – Santiago de Compostela

Formulario de contacto:

  • Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por RIVASHER, S.L. con domicilio social en  CL. RUA DAS TROMPAS, 5 , 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).
  • Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e poder darlle resposta ás súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso.
  • Cesións: non serán cedidos a terceiros agás obrigación legal.
  • Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estrictamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata a pérdida de relevancia do seu uso ou, en todo caso, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes.
  • Dereitos: Informámoslle que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico:  hotel@miradordebelvis.es, ou tamén por escrito, adxuntando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: CL. RUA DAS TROMPAS, 5, 15703 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)  
  • Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos na nosa política de privacidade.